تبلیغات
::: پرتیکان ::: - نگران شهرمان هستم

نگران شهرمان هستم

پنجشنبه 16 اسفند 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی
امشب و بعد از سه - چهار هفته بی رونق در بخش معماری برنامه دو قدم مانده به صبح با حضور مهندس عباس فرخ زینوری و البته کمتر حرف زدن کارشناس برنامه خانم دکتر ایمانی بحث زیبایی پیرامون کیفیت سیمای شهری بوجود آمد.
به خصوص برای من و دیگر کسانی که در شهرهای تاریخی و صاحب امتیاز از نظر معماری و شهرسازی زندگی می کنند بزرگترین معضل رنگ باختگی ارزش های شهری و جایگزینی چیزهایی است که با اکراه کامل میتوان از آنها به عنوان ارزش نام برد . به خاطر داریم که هیچ کس منکر پیشرفت جامع بشری و ناگزیری از فرار هیچ کس از آن نیست ولی آیا این درست است که اینچنین منافع ملی و افتخاراتمان را فدای منافع شخصی خود کنیم . کدام برج ساز را می شناسید که به جای اینکه فکر جیب خودش باشد به فکر حریم شهری زاینده رود و یا خط آسمان میدان نقش جهان باشد . یا کدام مدیریت شهری دغدغه اش پرداخت به بازگرداندن ارزش و هویت شهری از طریق زنده نگاه داشتن معابر پیاده و احیای گذرگاه های امن است .
البته جای بسی خوشحالی برایم بود وقتی از زبان مهندس زینوری شنیدم که طراحی و اجرای احیای بافت های تاریخی در کلان شهرها با پیشرفت خوبی روبرو بوده و آغاز این فعالیت در شهرهای کوچک نیز در حال پیگیری است .
امیدوارم حداقل فرزندانم وقتی از کنار نهرهای خشکیده امروز اصفهان راه می روند نسیم خوش درختان را احساس کنند و زمانی که دست در دست پدرشان از خیابان چهارباغ می گذرند به خاطر نیاورند که او زمانی چقدر نگران شهرشان بوده است
 .