تبلیغات
::: پرتیکان ::: - یک تکه سنگ

یک تکه سنگ

پنجشنبه 18 بهمن 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی
بحث درباره این که این طرح از نظر فرهنگ سکونت چقدر به درد ما ایرانی ها می خورد را به بعد واگذار می کنیم ولی چند نکته هست که توجه به آن در روند طراحی کمک خواهد کرد :

 
    • استفاده از مصالح ساده و کم هزینه و استفاده به جا از سادگی .
    • خلاصه کردن کارکردهای فضا مخصوصا در آپارتمان های امروزی .( به عنصر سنگی این آشپزخانه توجه کنید )
    • سادگی همیشه زیباست . دوری کردن از تجملات اضافه در طراحی و پیشبرد طرح به سوی کاربرد . ( به جانمایی و اجرای یخچال و فرها دقت کنید .)