تبلیغات
::: پرتیکان ::: - تئاتر آگورا

تئاتر آگورا

پنجشنبه 11 بهمن 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی
ساختمان تئاتر " آگورا " کاری از UNStudio . ساختمانی با فرم نسبتا پیچیده بر روی خط زمینی شفاف که از همان ابتدای ورود به شما اعلام می کند که وارد محیطی سیال خواهید شد .

حتی این موضوع در طراحی داخلی - نورپردازی و انتخاب رنگ بندی فضاها هم به ترتیب زیر هین موضوع را دنبال می کند :
1 - ایجاد خطوط مایل بر روی خطوط افقی و غلبه حرکت بر ثبات .
2 - ایجاد نورهای خیال انگیز با بکار گرفتن هالوژن های موضعی .
3 - رنگ صورتی - حداقل برای من - یادآور خاطرات شیرین و آزاد بودن ذهن کودکانه است .

و بالاخره سالن اصلی که سرشار از انرژی و تحرک شما را به دیدار هنری در غالب هنری دیگر دعوت می کند و این یعنی لذت واقعی .
در پایان مشخصات فنی و اسامی گروه طراحی :

Site area: 2,925 square meters
Gross floor area: 7,000 square meters
Capacity main hall: 753 seats
Capacity small hall: 207 seats
Completed: 2007


Client: Gemeente Lelystad
Architects: UNStudio
Ben van Berkel
Gerard Loozekoot
Jacques van Wijk
Job Mouwen
Holger Hoffmann
Khoi Tran
Christian Veddeler
Christian Bergmann
Sabine Habicht
Ramon Hernandez
Ron Roos
Rene Wysk
Claudia Dorner
Markus Berger
Markus Jacobi
Ken Okonkwo
Jörgen Grahl-Madse
Hanka Drdlova

Executive architect: B+M, Den Haag
Construction management: BBN, Houten
Engineering: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Contractor: Jorritsma Bouw, Almere