تبلیغات
::: پرتیکان ::: - قانون نانوشته دانی؟

قانون نانوشته دانی؟

سه شنبه 27 آذر 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی
چه می شد اگر کسی این قانون را تصویب می کرد :

" هیچ معماری حق استخدام در شهرداری ها را ندارد "

شاید خیال من آسوده می شد !!!