تبلیغات
::: پرتیکان ::: - تامل و تفکر کنیم

تامل و تفکر کنیم

شنبه 24 آذر 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی

می بایستی مجددا هم آهنگ با طبیعت زندگی کنیم زیرا که فراموش کرده ایم که ما بخشی از طبیعت هستیم.

تاکید بر ثابت های زیربنا داشته باشیم و متغیرها را به هر طرف که می خواهند بروند آزاد بگذاریم .

ابدیت را برای خیلی ها که حاضرند بسازیم .

بافت مراجع را نگهداری کنیم .

                                                                         " ادوارد آردو کاتالانو "