تبلیغات
::: پرتیکان ::: - رستوران پارک "جین هوآ " - چین

رستوران پارک "جین هوآ " - چین

یکشنبه 27 آبان 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی

  معماران یوهان دی واچتر - هلند

ساختار ظریف اما محكم رستوران كه از فولاد ، سنگ و بامبو می باشد نمایانگر تفسیری از فرهنگ غذا خوردن چینی هاست . آیین سنتی رستوران « یعنی مشاهده كردن و مشاهده شدن » در این پروژه مورد تاكیید قرار گرفته است .

سه نوع سرعت غذا خوردن در این ساختمان ادغام شده است . این مجموعه شامل فروشگاه های سكه ای ( دستگاه هایی برای فروش نوشابه و غیره كه با سكه كار می كنند ) [ غذای خیابانی یا سریع ] تصویری سه بعدی از میز غذا و یك رستوران مخصوص وقت گذرانی می باشد .

 

رستوران 13 از طریق ساختارش كه از فولاد و بامبو است در این پارك ادغام شده است و پناه گاهی فراهم می كند . طراحی طبقه همكف آن به گونه ای است كه بدون هیچ مرز مشخصی رستوران را در پارك ادغام می كند . جزییات بام به نحوه نگرش معماران سنتی چین به عناصر طبیعت بر می گردد .