تبلیغات
::: پرتیکان ::: - معرفی کتاب(2)

معرفی کتاب(2)

دوشنبه 20 فروردین 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی

کتاب معماران معاصر شیراز به معرفی آثار معماری بالغ بر 75 معمار معاصر شیراز ، از نسل گذشته و نیز جوانِ معماری شیراز ، می پردازد. مهندس علیرضا امتیاز به جای مقدمه این کتاب می نویسد : « معماری ترکیب مخاطره آمیزی از توانایی و ناتوانی است که ظاهرا گرفتار «شکل دادن» به دنیاست. ذهن معماران برای فعال شدن بستگی به تحریک دیگران - مشتریان و اشخاص و موسسات و بخصوص همکاران- دارد.
این انگیزش فکر در معماری تنها با دست یافتن به تجربه های دیگر گروه های فعال در این عرصه و بازخورد آن با داده های موجود و بازپیرایی دوباره و همیشگی ذهن ممکن می نماید. شاید تا کنون در معماری شیراز تاثیر بازخورد افکار مشتریان و نهادها بسیار بیشتر از تاثیر تفکر گروهی معماران بوده است و چنین به نظر می رسد که هر معماری در قلعه خود و روبه روی مانیتور خود دست به تکرار خود می زند ؛ بدون آن که چندان از آرایش نیروها در بیرون قلعه آگاه باشد یا تلاشی برای آگاهی نماید. از سویی برای بازگرداندن نوعی صداقت و وضوح بین معماران آگاهی از روند کاری و محصول تفکر دیگر ذهن های فعال در معماری بسیار لازم می نماید و تلاش این کتاب همه در این است آگاهی از آنکه ما کجا ایستاده ایم و در بیرون قلعه ما چه روی می دهد. بر پایه داده های معاصر این کتاب در حال تلاش برای پیدا کردن واقعیت جدیدی-آنچه معماری است و آنچه معمار می تواند انجام دهد- است.
امید بر آن داریم با نشر ممتد و سالانه این کتاب شاهد روند بازخورد افکار و تحول در نحوه نگرش به معماری و معماران و شکل دادن ایشان به دنیا باشیم.»
چاپ این کتاب همزمان با بزرگداشت روز معمار و نیز مراسم ویژه هفته معمار تحرک و بازتاب مناسبی را در جامعه معماری شیراز در پی داشت.