تبلیغات
::: پرتیکان ::: - " توس " زنده می شود

" توس " زنده می شود

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 , توسط احمدرضا سلیمانی

 شهر تاریخى توس زادگاه حكیم ابوالقاسم فردوسى پرآوازه ترین شاعر ملى ایران احیا مى شود. فرید جواهر زاده مسئول روابط عمومى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى خراسان رضوى با بیان این مطلب گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى كشور در نامه اى به وزیر مسكن و شهرسازى خواستار احیاى شهر تاریخى توس طبق مفاد و ضوابط مربوطه شده است. معاون رئیس جمهورى در نامه خود با اشاره به ماده دوم قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى آورده است: بدین وسیله طرح آمایش منطقه تاریخى فرهنگى توس واقع در استان خراسان رضوى، شهرستان مشهد و بخش هایى از شهرستان هاى سرخس، فریمان، چناران، كلات و نیشابور ابلاغ مى شود. وى افزود: این طرح به لحاظ نظرات كارشناسان دستگاه هاى اجرایى ذى ربط در كشور و استان، تهیه شده و در برگیرنده كلیات ارتقاى صنعت گردشگرى كشور در خراسان رضوى است. در توافقاتى كه این سازمان با استاندارى خراسان رضوى داشته است، مقرر شده تا پایان سال ۸۶ محدوده شهر تاریخى توس آزاد سازى شود.